Jump to content

Shipupi

Member Since 11 Jun 2009
Offline Last Active Jun 18 2013 03:08 AM
***--

#3189131 Need Help With Translations for Facebook App

Posted Reliuna on 17 April 2011 - 05:53 PM

swedish


Would you do him/her? - (as in are you interested in him/her) Intresserad av honom/henne?

History - (as in browser history) Historik

Ranking - Rankning

Friends - Vänner

Friends of Friends - Vänner till vänner

Everyone - Alla

Network - Nätverk

Show to a friend - Visa en vän

Send a message - Skicka meddelande

Add as friend - Lägg till vän

Search Someone - Sök någon

Previous - Föregående

Not a good photo - Ett dåligt foto

Yes - Ja

No - Nej
<